What's new

Latest posts

Latest profile posts

hi DarkMaster can you help me im set up 99b server thanks :)
im using SQL 2008 for server 99b and when i start the server gameserver.exe is crashing
M
Muonlinebg
До колко време ще бъде добавен банера след като съм платил пратих ти нещата необходими за банера
здрасти , имам няколко въпроса относно твойте сървър файлове 97d+99i най напреде искам да те питам как да добавя 3d camera и как да създам launcher за този клиент който влизам през main.exe защото съм с локално IP за момент да оправя първо така настройките и след това да го пусна public ! Благодаря ти предварително . Поздрави !